RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL

L'ASSOCIACIÓ

 

El 20 de gener de 1994 es va constituir SIGEA com una Associació sense afany de lucre, especialitzada en el disseny i realització de programes d’educació ambiental, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la necessitat de realitzar un canvi cap a d’actituds més ecològiques en la nostra vida quotidiana.

 

La nostra primera actuació va ser el disseny de dos tallers itinerants que es realitzaven als centres educatius:

  • Taller de reciclatge de paper: Amb l’objectiu de fomentar entre la població escolar la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar els residus urbans.
  • Taller de coneixement de l’aigua: Amb l’objectiu de difondre entre la població escolarvla necessitat de reduir el consum i la contaminació de l’aigua als nostres habitatges. 

Aquests tallers van assolir un gran èxit de participació entre els centres escolars, més de 600 alumnes van realitzar aquestes activitats entre el gener i el juny de 1994.

 

Aquell primer any i fruit de la popularitat d’aquestes activitats en el món educatiu dels municipis del Delta del Llobregat, vam arribar a acords de col·laboració amb l’Ajuntament de Castelldefels per a la realització de les Jornades de Medi Ambient, amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització d’un programa de Rutes Patrimonials per Sant Boi i amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per al disseny i realització d’un Programa de Tallers d’Ecologia Urbana.

 

El curs 2000-2001, la nostra entitat va obrir una nova línia d’actuació en el camp de l’educació patrimonial, amb el disseny i realització del programa Itinerari històric per Viladecans en col·laboració amb l’Arxiu històric de l’Ajuntament de Viladecans.

 

El curs 2004-2005, un nou àmbit d’actuació s’incorpora en les nostres activitats a través del Programa de Civisme en col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

A partir d’aquest moment, la nostra entitat es va organitzar en tres seccions:

  • La secció d’educació ambiental.
  • La secció d’educació patrimonial.
  • La secció d’educació pels valors de la humanitat. 

Al llarg dels seus onze anys d’existència, la nostra entitat ha anat incrementant la creació i gestió de diversos programes educatius de forma autònoma i en col.laboració amb diverses administracions locals, comarcals, provincials i autonòmiques a Catalunya.

 

Durant el curs escolar 2004-2005, Associació SIGEA a gestionat 33 programes educatius en els que han participat un total de 40.675 persones.

 

Aquest aspecte és per nosaltres una gran satisfacció ja que ens permet difondre una sensibilitat pel medi ambient, el patrimoni històric i els valors de la humanitat en benefici de tots, i continuem disposats a promoure entre la població actituds que provoquin canvis positius que condueixin els municipis cap a la sostenibilitat, la conservació del patrimoni històric local i la millora de la convivència ciutadana.

 

LA FUNDACIÓ

 

L’u de setembre de 2005 ha començat una nova etapa per a la nostra entitat. Amb l’herència de l’esperit, mitjans humans i materials d’Associació SIGEA, neix Fundació SIGEA.

 

Aquesta nova personalitat jurídica ens possibilitarà una millor gestió dels recursos amb l’objectiu d’incrementar tant el nostre àmbit d’actuació com el volum de població al que adrecem els nostres programes educatius.

 

Una primera mostra de les actuacions d’aquesta nova etapa, és la present pàgina web amb la que Fundació SIGEA utilitza les noves tecnologies per a difondre els valors ambientals, patrimonials i de la humanitat entre els ciutadans d’aquest món virtual.

Així, les noves tecnologies, ens permeten apropar el nostre missatge a un volum més gran de beneficiaris i incrementar la capacitat d'informació.

 

La Fundació té per objecte:

 

a)      Promoure i difondre activitats d'educació ambiental, educació patrimonial i educació pels valors de la humanitat.

 

b)      Educar per crear consciència de respecte vers a tots els membres de la nostra col·lectivitat i vers l'entorn en el que vivim.

 

c)      Concienciar sobre la necessitat de promoure la igualtat entre totes les persones i les diferents cultures.

 

d)      Difondre el concepte de qualitat de vida com aquell nivell en el que les persones gaudeixen d'una educació, alimentació, serveis sanitaris, habitatge i un entorn digne i saludable.

 

e)      Educar  per a la sostenibilitat entesa com aquella manera de viure una societat que preserva els recursos per a les generacions futures, buscant mitjançant el desenvolupament, una qualitat de vida justa per a tots els habitants del planeta.

 

f)        Educar per crear consciencia de respecte cap el patrimoni històric local.

 

g)       Educar per a la convivència ciutadana.

 

 

 


FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org